61 Secrétant

61 Secrétant

实施工程包括建筑外墙附加保温层,更换安全护栏,楼顶平台防水整修及更换外部门窗。...
Nantes Beaulieu

Nantes Beaulieu

商业中心扩建项目,扩建部分的建筑设计与商场原有建筑风格交相映合,更好的融入周围环境,提升建筑整体造型。...